De weergoden waren het VMK weer behoorlijk goed gezind tijdens de afsluiting van het repetitieseizoen voor de zomervakantie. Bij zomerse temperaturen hadden zich zo’n 125 VMK’ers en partners verzameld om onder het genot van een hapje en een drankje de laatste nieuwtjes uit te wisselen en terug te kijken op het eerste jaar onder de hoede van een nieuwe dirigent. Geutefiks, het alter ego van de Geijsterse lokale held Wim Kunen, zorgde voor de muzikale omlijsting. Met zijn verhalende liedjes in dialect kreeg hij de handen op elkaar, de lachers op zijn hand en wist hij de VMK-zangers ook met succes uit te dagen om af en toe een steentje bij te dragen. Volksvermaak op zijn best!

Natuurlijk werden ook de jubilarissen tijdens deze middag in het zonnetje gezet. Zowel Leo Hendriks als Jac Janssen gingen afgelopen jaar met vlag en wimpel over de streep van het 50-jarig lidmaatschap. Voorzitter Diederik Nijenhuis wist met een aantal saillante details beide zangers op een mooie manier te typeren om hen vervolgens de bijbehorende versierselen op te spelden. Het mag hier niet ongenoemd blijven dat Leo en zijn vrouw Maria nog verrast werden door hun kleinzoon Jens, die op de piano een muzikaal eerbetoon bracht. De appel valt niet ver van de boom…

Wie dacht dat het bij het decoreren van genoemde twee heren zou blijven, had het mis. Diederik had nog meer in petto. Waar het VMK in zijn luisterrijke verleden tot nu toe drie leden van verdienste had, werden er vanmiddag twee aan toegevoegd. Eerst werd Theo van Dijk naar voren gevraagd. Theo is in 1968 lid geworden en heeft in de tussentijd een uitstapje gemaakt naar Den Bosch, maar hij heeft zich in de jaren dat hij trouw was aan het VMK op meerdere vlakken onderscheiden. Mede door zijn gevoel voor marketing is het VMK er in zijn tijd als voorzitter in geslaagd om te groeien van een 25-tal tot een gezonde vereniging van meer dan honderd leden. Ook heeft hij op basis van zijn passie voor het Barbershop genre bij het VMK het besef doen groeien dat presentatie en choreografie onlosmakelijk verbonden zijn met zang. Alle lof dus voor deze VMK-veteraan die begin dit jaar een punt heeft gezet achter zijn loopbaan als actief zanger.

Vervolgens werd het spotlight gericht op iemand die die punt nog lang niet gezet heeft, maar wel al op veel punten binnen het koor zijn sporen heeft verdiend. Diezelfde Jac Janssen die we deze dag eerden als jubilaris werd nog een extra in het zonnetje gezet vanwege de verdiensten die hij tijdens de afgelopen 50 jaar voor het VMK heeft gehad. Diederik roemde zijn gedrevenheid en zijn nog steeds aanwezige bereidheid om in te springen waar dat van waarde is. Jac heeft zich in al die jaren onderscheiden als tweede dirigent, als opleider van nieuw talent via koorscholing en als trekker en onderdeel van verschillende ensembles en muzikale groepen (Kennen we bijvoorbeeld De Toetzengers en Octetnog nog?). Maar bovenal is Jac een VMK-man met hart voor het koor die nog bij elke repetitie en elk optreden zangers meeneemt in zijn toewijding en enthousiasme. Alle lof dus ook voor dit VMK-icoon!

Aan het eind van de middag viel er nog een verfrissend buitje, waarmee de opmaat naar een nieuw seizoen stiekem al werd gegeven. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie tot 17 augustus. De organisatoren kunnen terugkijken op een geslaagde middag, die zo langzamerhand begint uit te groeien tot een traditie die door de VMK’ers enorm gewaardeerd wordt.