Steun het VMK

Ook jij kunt ons steunen!

Cultuursponsor worden

Het VMK mag een aantal gerenommeerde bedrijven in Venray en omgeving rekenen tot zijn vaste sponsors. Voor onze cultuursponsors snijdt het mes aan twee kanten. Voor u is het mannenkoor met al zijn uitingen via diverse media (zie de punten hieronder) een prima middel om een bepaalde doelgroep te bereiken.
Ook helpt u het VMK om grote concerten en evenementen in Venray te kunnen organiseren.
Tenslotte helpt u het lidmaatschap betaalbaar te houden zodat ook werkelijk iedereen lid kan worden.
De cultuursponsor van het VMK verbindt zich voor minimaal € 500,00 per kalenderjaar met een opzegtermijn van 2 jaar.
De privileges die een cultuursponsor geniet zijn:

 1. Naam, en logo op brieven, advertenties, folders, flyers, posters etc..
 2. Uw naam en logo op de achterzijde van het het verenigingsblad VMK Inside.
 3. Uw naam, logo, contactgegevens en een link naar uw eigen website op de VMK website.
 4. Vrij toegang voor 2 personen tot ons Eindejaarsconcert plus door u gewenste extra kaarten uit voorverkoop bij deze concerten. U bent verzekerd van goede plaatsen!
 5. Deelname met partner aan VMK Concertreizen tegen een vriendenprijs.
 6. Toezending van het verenigingsblad VMK Inside.
 7. U behoort tot de genodigden op de nieuwjaarsreceptie van het VMK.

De extra privileges die u geniet na drie jaarlijkse cultuursponsor donaties (ineens of de laatste drie jaar) met nog twee jaar opzegtermijn:

 1. Gratis concert bij groot bedrijfs- en/of directiejubileum.
 2. Na overleg een optreden bij bijzondere gebeurtenissen van bedrijf en/of directie.

Overweegt u om cultuursponsor te worden, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of telefonisch met onze secretaris Joop Giesberts, telefoonnummer 0478 587132.

 

Kompeneejlid worden

Het VMK heeft een groep begunstigers met de naam Mannenkoor Kompeneej.
Iedereen die het koor een warm hart toe draagt kan lid worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal € 50,= voor particulieren. Voor midden- en kleinbedrijf gelden andere bedragen.
Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorrechten verbonden:

 1. Korting op toegangskaarten bij concerten die door het Venrays Mannenkoor worden georganiseerd.
 2. Persoonlijke uitnodiging voor alle gratis concerten of optredens welke het VMK in de regio Venray zal uitvoeren.
 3. Uitnodiging en gratis toegang voor het eenmaal per 5 jaar te organiseren groots muzikaal evenement speciaal voor leden van de Mannenkoor Kompeneej.
 4. Voortdurende informatie over het wel en wee van het VMK door toezending van ons verenigingsblad VMK Inside.
 5. De mogelijkheid om tegen een vriendenprijs mee te gaan met uitstapjes en buitenlandse concertreizen van het koor.

Wilt u lid van de Mannenkoor Kompeneej worden, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of telefonisch met onze secretaris Joop Giesberts, telefoonnummer 0478 587132

 

Adverteren in verenigingsblad

Het verenigingsblad van het VMK „VMK Inside” met een oplage van 300 stuks, wordt verspreid onder leden, kompeneejleden, sponsors, adverteerders en andere relaties van het VMK. Met het plaatsen van uw advertentie in de Inside snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is de Inside een prima medium om een bepaalde doelgroep te bereiken en anderzijds helpt u het VMK om de kosten van zo’n kwartaalblad enigszins te compenseren.

De kosten van een advertentie zijn afhankelijk van grootte, kleur en plaats binnen het blad en variëren van € 100,00 tot € 500,00 per kalenderjaar.
De privileges die u geniet als adverteerder:

 • Uw advertentie wordt geplaatst in de Inside.
 • U ontvangt bij elke publicatie een aantal exemplaren van de Inside. U wordt daarmee op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.
 • Deelname (max.2 pers) na aanmelding tegen een vriendenprijs aan VMK concertreizen.
 • Voorrang bij kaartverkoop voor grote concerten.
 • U behoort tot de genodigden op onze nieuwjaarsreceptie.

Overweegt u om een advertentie te plaatsen, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier.

 

Oud papier brengen

U kunt het VMK ook steunen door uw oud papier naar onze verzamelcontainer te brengen. De opbrengst van het papier stelt ons mede in staat om een aantal doelstellingen en uitgangspunten te realiseren:

 • De contributie op een dusdanig niveau houden dat iedereen lid van het VMK kan worden zonder dat de jaarlijkse contributie een belemmering vormt.
 • Door de lessen van onze zangpedagoge kunnen wij de kwaliteit van het koor op peil houden en zelfs verbeteren.

Bij de vestiging van Welkoop aan de Zuivelweg in Leunen staat daarom de papiercontainer van het Venrays Mannenkoor.

Tijdens de openingstijden van de winkel kunt u uw oud papier daar inleveren.

Wij verzoeken u vriendelijk om alleen papier van huishoudens in de container te deponeren!

Openingstijden Welkoop Leunen

Maandag

09.00 tot 18.00 uur

Dinsdag

09.00 tot 18.00 uur

Woensdag

09.00 tot 18.00 uur

Donderdag

09.00 tot 18.00 uur

Vrijdag

09.00 tot 21.00 uur

Zaterdag

09.00 tot 17.00 uur

Zondag

Gesloten

 

Gedreven, Gezellig, Gewoon doen!

Zing met ons mee!